Proširite OpenKM funkcionalnosti

Apps

OpenKM ima brojne aplikacije koje nam omogućavaju da elektronski potpišemo dokumente da skeniramo u PDF formatu.

Desktop Sinhronizacija

Ova funkcionalnost omogućava sinhronizaciju mapa i datoteka između OpenKM servera i lokalnog računara.

Njegove karakteristike su:

  • Automatski ili ručno sinhronizujte OpenKM mape i radnu površinu ličnog računara.
  • Izvozite mape sa računara na OpenKM.
  • Dostupnost za Linux i Microsoft.

Microsoft Office dodatak

Dodaci za Microsoft Office omogućavaju vam da da brzo i efikasno vršite posloveiz Office aplikacija sa OpenKM-om.

  • Microsoft Outlook dodatak: masivni uvoz e-poruka, uključujući priloge...
  • Microsoft Word dodatak: omogućava korisnicima da učitavaju nove datoteke i uređuju postojeće datoteke u OpenKM-u.
  • Microsoft Excel dodatak: korisnici mogu lako i brzo da ažuriraju Excel tabele u OpenKM-u.
  • Microsoft Power Point dodatak: mogućava uređivanje Power Point dokumenata i njihovo lako i brzo postavljanje u OpenKM.
  • Microsoft Visio dodatak: omogućava korisnicima da učitavaju nove datoteke i uređuju postojeće datoteke u OpenKM-u.

Elektronski potpis

Elektronski potpisi su podaci u dokumentu koji pomažu u:

  • Identifikaciji potpisnika.
  • Osiguranju integriteta dokumenta.

Klijent elektronskog potpisa omogućava potpisivanje (elektronskih) dokumenata kreiranih i upravljanih u OpenKM.

Klijent skenera

Klijent skenera pomaže pri snimanju slika sa skenera, pretvaranju u PDF (opciono) i skladištenju dokumenata u OpenKM sa metapodacima.

Kontaktirajte nas

Generalni upiti

Info management d.o.o.

Email:
email
Telefon:
+381 60 652 7255 ( Serbia )
Centrala:
Sonje marinkovic 112, 21121 Sremska Kamenica, Serbia

Serbia: Molimo nazovite +381 60 652 7255.
Radno vreme:
Ponedjeljka do Petka: 09:00 am - 19:00 pm hitne asistencije. Trenutno, danas je Ponedeljak 07:30 am u Sremska Kamenica, Serbia.

OpenKM u svetu:

China: https://www.openkm.cn
France: https://www.openkm.fr
Germany: https://www.openkm.de
Hungary: https://www.openkm.hu
Indonesia: https://www.openkm.id
Italy: https://www.openkm.it
Malaysia: https://www.openkm.my
Middle East: https://www.openkm.me
North Africa: https://www.openkm.me
Poland: https://www.openkm.pl
Serbia: https://www.openkm.rs
Spain: https://www.openkm.com
USA: https://www.openkm.us