Proširite OpenKM funkcije

Aplikacije

OpenKM ima raspoložive aplikacije, koje nam omogućavaju sinhronizaciju direktorijuma, uređivanje dokumenata iz spremišta OpenKM, elektronsko potpisivanje i skeniranje dokumenata i pretvaranje u PDF format.

Klijent za sinhronizaciju

Hot Folder

Omogućava korisnicima da sinhronizuju jednu ili više lokalnih mapa (ne podmapa) sa drugima u spremištu OpenKM. Ovaj klijent je dostupan samo Microsoft instalacijama.

Dodatak za Microsoft Office

Programski dodaci za Microsoft Office omogućavaju vam da proširite mogućnosti kancelarijskog paketa i brzo i efikasno komunicirate sa OpenKM-om.

  • Dodatak za Microsoft Outlook: Omogućava korisnicima da odaberu više e-adresa i / ili priloga i uvezu ih u OpenKM.
  • Dodatak za Microsoft Word: Omogućava korisnicima da otpremaju nove datoteke i uređuju već postoje u OpenKM-u.
  • Dodatak za Microsoft Excel: Omogućava korisnicima da otpremaju nove tabele i uređuju postojeće tabele u OpenKM-u.
  • Dodatak za Microsoft PowerPoint: Omogućava korisnicima da otpremaju nove prezentacije i uređuju koje već postoje u OpenKM-u.
  • Dodatak za Microsoft Visio: Omogućava korisnicima da otpremaju nove dijagrame, kao i da uređuju postojeće dijagrame u OpenKM-u.
  • Dodatak za Microsoft Access: Omogućava korisnicima da otpremaju datoteke baze podataka u OpenKM.
  • Dodatak za Microsoft Project: Omogućava korisnicima da otpremaju nove projekte i uređuju projekte koji već postoje u OpenKM-u.

Klijent e-potpisa

Elektronski potpis je skup elektronskih podataka koji prate ili su povezani sa elektronskim dokumentom čije su osnovne funkcije:

  • Identifikacija korisnika potpisa.
  • Osiguranje integriteta dokumenta.

Klijent vam omogućava potpisivanje dokumenata koje je kreirao i njima upravlja OpenKM.

Klijent skeniranja

OKM Skener

Omogućava snimanje slika sa skenera i (opcionalno) pretvaranje u PDF format, zatim otpremanje u OpenKM i postavljanje vrednosti u metapodatke.

OKM skenirajuća stanica

To je pomoćnik za masovno skeniranje dokumenata, koji nam omogućava pretvaranje u PDF format, otpremanje u spremište OpenKM-a i podešavanje vrednosti u metapodacima.

Virtuelni štampač

Omogućava korisniku da štampa dokumente u PDF formatu i otprema ih na OpenKM.

Live Edit

Omogućava vam brzo uređivanje dokumenata koji se nalaze u spremištu OpenKM.

Kontaktirajte nas

Generalni upiti

Info management d.o.o.

Email:
email
Telefon:
+381 60 652 7255 ( Serbia )
Centrala:
Sonje marinkovic 112, 21121 Sremska Kamenica, Serbia

Serbia: Molimo nazovite +381 60 652 7255.
Radno vreme:
Ponedjeljka do Petka: 09:00 am - 19:00 pm hitne asistencije. Trenutno, danas je Petak 20:36 pm u Sremska Kamenica, Serbia.

OpenKM u svetu:

Brazil: https://www.openkm.com.br
Ecuador: https://www.openkm.ec
France: https://www.openkm.fr
Germany: https://www.openkm.de
Greece: https://www.openkm.gr
Hungary: https://www.openkm.hu
Indonesia: https://www.openkm.id
Italy: https://www.openkm.it
Malaysia: https://www.openkm.my
México: https://www.openkm-mexico.com
Middle East: https://www.openkm.me
North Africa: https://www.openkm.me
Paraguay: https://www.openkm.com.py
Poland: https://www.openkm.pl
Portugal: https://www.openkm.pt
Romania: https://www.openkm.ro
Serbia: https://www.openkm.rs
Spain: https://www.openkm.com
USA: https://www.openkm.us