Prilagodite softver vašim potrebama

OpenKM Dev-tools

Alat za razvojOpenKM-a je paketuslužnihprogramakojivamomogućava da kreirateprilagođenuaplikacijupopotrebamaorganizacije, lakorukujetesadržajem, pojednostavitesvojradnitokipovećavateefikasnostiefektivnost.

Skupalata za razvojOpenKM-a formiran je od:

 • OpenKMrazvojnookruženje.
 • OpenKM SDK
 • Model razvojakorisničkoginterfejsaOpenKM.
 • OpenKMKDocs
 • UvoznastanicaOpenKM

OpenKMrazvojnookruženje

Razvojnookruženjedistribuiranokaovirtuelnamašina.

Distribucijauključuje:

 • PotpunofunkcionalanOpenKM.
 • Razvojnookruženjezasnovanona Eclipse.
 • Pomoćni program za generiranjeizveštaja (iReport)
 • Radni motor.
 • Primeriizvornogkoda.

OpenKM SDK

Alat za razvojsoftveraomogućavakreiranjeaplikacija u Java, .Net i Node.js za OpenKM.

OpenKM SDK imaugrađenubibliotekuvebusluga (API) za pristupOpenKM-u putem REST vebservisa, pružajućipotpunukompatibilnostmeđu REST verzijamaOpenKM-a iverzijamavebservisa, štosmanjujepromene u kodu.

Model razvojakorisničkoginterfejsaOpenKM

Aplikacijakoristi Spring Boot i Bootstrap. Izričito je dizajniran da poboljšaprocesstvaranjaiodržavanjaSpringokvirnihaplikacijasavisokimstepenomfleksibilnostiipouzdanosti. Nudijednostavno, alisloženorešenje za razvoj, implementacijuiažuriranje Java aplikacija.

Spring Boot prednosti:

 • Umanjujesloženost.
 • Jednostavnopostavljanje.
 • Prilagodljiv.
 • Siguran.
 • Jednostavan.
 • Brz.
 • Širokoprimenjiv.

OpenKMKDocs

Aplikacija je namenjena da se ažurirajuonlajndokumenti I omogućikorisnicima da pregledajuipreuzimajudatoteke.

KDocsvamolakšava da:

 • Umnožitedokumenteiomogućitekreiranjenovihverzija.
 • Povežeterazličiteverzijedokumentacijeproizvodailiusluge.
 • Kreirajteskripte za pomoć.

Tehničkekarakteristike:

 • Spring Boot and Bootstrap.
 • Motor sašablonama.
 • Freemarker (Omogućavapromenudizajna u realnomvremenunaosnovušablonasačuvanih u OpenKM-ovomskladištu).

OpenKMKDocs je podrazumevanopovezansamotorimaFreemakeri JSP. Takođe se lakomožepovezatisadrugimmotorimasašablonamapoputThimeleaf. Možete da promenitedizajnaplikacije u realnomvremenusašablonimaFreemaker-a, a da ne morate da prekomponujeteaplikacijupomoćuOpenKM-ovihpredložakarepozitorija.

UvoznastanicaOpenKM

Vebaplikacijakoja se koristi za upravljanjezadacimauvozau OpenKMrepozitori.

Zadaciuvozastanicabaziranisunasistemudodatakakojiomogućavaproširenjefunkcionalnostiuvoza.

Povezani video snimci:

OpenKM - CRM Solution
OpenKM - CRM rešenje
OpenKM - Import Station
OpenKM - Uvoznastanica OpenKM

Kontaktirajte nas

Generalni upiti

OpenKM in 5 minutes!