Prilagodite softver vašim potrebama

OpenKM Dev-tools

Alat za razvojOpenKM-a je paketuslužnihprogramakojivamomogućava da kreirateprilagođenuaplikacijupopotrebamaorganizacije, lakorukujetesadržajem, pojednostavitesvojradnitokipovećavateefikasnostiefektivnost.

Skupalata za razvojOpenKM-a formiran je od:

 • OpenKMrazvojnookruženje.
 • OpenKM SDK
 • Model razvojakorisničkoginterfejsaOpenKM.
 • OpenKMKDocs
 • UvoznastanicaOpenKM

OpenKMrazvojnookruženje

Razvojnookruženjedistribuiranokaovirtuelnamašina.

Distribucijauključuje:

 • PotpunofunkcionalanOpenKM.
 • Razvojnookruženjezasnovanona Eclipse.
 • Pomoćni program za generiranjeizveštaja (iReport)
 • Radni motor.
 • Primeriizvornogkoda.

OpenKM SDK

Alat za razvojsoftveraomogućavakreiranjeaplikacija u Java, .Net i Node.js za OpenKM.

OpenKM SDK imaugrađenubibliotekuvebusluga (API) za pristupOpenKM-u putem REST vebservisa, pružajućipotpunukompatibilnostmeđu REST verzijamaOpenKM-a iverzijamavebservisa, štosmanjujepromene u kodu.

Model razvojakorisničkoginterfejsaOpenKM

Aplikacijakoristi Spring Boot i Bootstrap. Izričito je dizajniran da poboljšaprocesstvaranjaiodržavanjaSpringokvirnihaplikacijasavisokimstepenomfleksibilnostiipouzdanosti. Nudijednostavno, alisloženorešenje za razvoj, implementacijuiažuriranje Java aplikacija.

Spring Boot prednosti:

 • Umanjujesloženost.
 • Jednostavnopostavljanje.
 • Prilagodljiv.
 • Siguran.
 • Jednostavan.
 • Brz.
 • Širokoprimenjiv.

OpenKMKDocs

Aplikacija je namenjena da se ažurirajuonlajndokumenti I omogućikorisnicima da pregledajuipreuzimajudatoteke.

KDocsvamolakšava da:

 • Umnožitedokumenteiomogućitekreiranjenovihverzija.
 • Povežeterazličiteverzijedokumentacijeproizvodailiusluge.
 • Kreirajteskripte za pomoć.

Tehničkekarakteristike:

 • Spring Boot and Bootstrap.
 • Motor sašablonama.
 • Freemarker (Omogućavapromenudizajna u realnomvremenunaosnovušablonasačuvanih u OpenKM-ovomskladištu).

OpenKMKDocs je podrazumevanopovezansamotorimaFreemakeri JSP. Takođe se lakomožepovezatisadrugimmotorimasašablonamapoputThimeleaf. Možete da promenitedizajnaplikacije u realnomvremenusašablonimaFreemaker-a, a da ne morate da prekomponujeteaplikacijupomoćuOpenKM-ovihpredložakarepozitorija.

UvoznastanicaOpenKM

Vebaplikacijakoja se koristi za upravljanjezadacimauvozau OpenKMrepozitori.

Zadaciuvozastanicabaziranisunasistemudodatakakojiomogućavaproširenjefunkcionalnostiuvoza.

SAZNAJTE VIŠE

Povezani video snimci:

 • OpenKM - CRM rešenje
  OpenKM - CRM rešenje
  https://www.youtube.com/embed/KNhPNR989aA?rel=0
 • OpenKM - UvoznastanicaOpenKM
  OpenKM - UvoznastanicaOpenKM
  https://www.youtube.com/embed/_IL6bDd6TbE?rel=0

Kontaktirajte nas

Generalni upiti

Info management d.o.o.

Email:
email
Telefon:
+381 60 652 7255 ( Serbia )
Centrala:
Sonje marinkovic 112, 21121 Sremska Kamenica, Serbia

Serbia: Molimo nazovite +381 60 652 7255.
Radno vreme:
Ponedjeljka do Petka: 09:00 am - 19:00 pm hitne asistencije. Trenutno, danas je Sreda 18:10 pm u Sremska Kamenica, Serbia.

OpenKM u svetu:

Brazil: https://www.openkm.com.br
Ecuador: https://www.openkm.ec
France: https://www.openkm.fr
Germany: https://www.openkm.de
Greece: https://www.openkm.gr
Hungary: https://www.openkm.hu
Indonesia: https://www.openkm.id
Italy: https://www.openkm.it
Malaysia: https://www.openkm.my
México: https://www.openkm-mexico.com
Middle East: https://www.openkm.me
North Africa: https://www.openkm.me
Paraguay: https://www.openkm.com.py
Poland: https://www.openkm.pl
Portugal: https://www.openkm.pt
Romania: https://www.openkm.ro
Serbia: https://www.openkm.rs
Spain: https://www.openkm.com
USA: https://www.openkm.us