Moderna i fleksibilna arhitektura udovoljava današnjim IT zahtevima

Dijagram arhitekture sistema

Architecture diagram

Korisničko okruženje

Korisnici mogu da pristupe aplikaciji preko veb pregledača. OpenKM implementira Veb interfejs za Veb 2.0 zasnovan na GWT (Google Web Toolkit) koji podržava Firefox, Internet Eplorer, Safari, Chromium i Google Chrome i najnovije verzije Opere.

Takođe je dostupan i korisnički interfejs prilagođen za mobilne uređaje zasnovan na JQuery Mobile, Dodacima za Microsoft Office, WebDAV i CIFS protokol za povezivanje OpenKM repozitorija kao mrežnog drajva i FTP protokola.

API

OpenKM implementira CMIS (Content Management Interoperability Services) protokol, OASIS otvoreni standard koji definiše srednji sloj, omogućava međusobno povezivanje i kontrolu različitih sistema za upravljanje dokumentima i repozitorija koristeći Veb protokole.

Pored toga, OpenKM izlaže kompletan API putem Vebservisa REST-a koji se može koristiti kao tačka integracije sa aplikacijama trećih strana.

Dostupni su SDK (Softvare Development Kit) za Java, .NET i PHP koji inkapsuliraju sve OpenKM API-je.

Sigurnosni sloj

OpenKM je Java EE aplikacija i koristi Spring frejmvork. Najvažniji modul je sigurnosni sloj (Spring Security) koji centralizuje upravljanje korisničkim pristupima na osnovu njihovih akreditiva. Kontrola sigurnosti počiva na modulu Access Manager koji implementira logikusigurnosti u aplikaciji. JavaEE OpenKM arhitektura omogućava vam da implementirate različite sigurnosne logike.

Proces autentifikacije OpenKM može da se izvršava pomoću CAS (Authentication Centralized Service), LDAP ili preko baze podataka u kojoj su korisnici registrovani.

Core

OpenKM Core centralizuje i implementira logiku upravljanja i obrade za različite tipove objekata koji se čuvaju u skladištu. Ovi objekti su čvorovi dokumenta, mape, adrese e-pošte, zapisi o dokumetima kao i kombinacija struktura metapodataka.

Pokretač radnih tokova

OpenKM uključuje JBPM za radne tokove. Java EE arhitektura implementirana u OpenKM omogućava transparentno rad i povezivanje sa drugim pokretačima radnih tokova.

Skladište

OpenKM koristi Hibernate za OMR (Object Relation Mapping) mapiranje podataka i podržava različite relacijskebaze podataka (DBMS) kao što su PostgreSQL, MySQL, Oracle, MS SQL Server, DB2 i druge. Čitav sloj metapodataka čuva se u DBMS bazi podataka, dok se binarni objekti (dokumenti) čuvaju u datotečnom sistemu, u bazi podataka ili u određenoj implementaciji DataStore. Zahvaljujući Java EE arhitekturi implementiranoj u OpenKM možete da kreirate određene DataStore.

Pretraživač

OpenKM koristi Lucen pretraživač koji indeksira sve objekte sa kojima OpenKM radi, bilo da su binarni ili ne.

Pre nego što ih Lucene obrađuje, dokumente analiziraju ekstraktori teksta (Tekt Ektractors). Na primer, u slučaju slika, oni se obrađuju OCR-om za prepoznavanje tekstualnih nizova, koji će se koristiti tokom Lucene-ovog indeksiranja. Rezultate pretraživača filtrira Securiti Manager. Korisnici mogu pristupiti samo informacijama za koje imaju privilegije.

Katalog i metapodaci

Barcode Engine omogućava prepoznavanje i čitanje barkodova na dokumentima. Java EE arhitektura implementirana u OpenKM omogućava da proširite kapacitet čitanja i obrade formata barkoda.

OpenKM je integrisan sa nekoliko open source OCR motora (kao što su Tesseract ili Cuneiform) i komercijalnih (poput Abbi, Kofax ili Cognitive, između ostalih).

Skriptiranje (Shell Bean) u kombinaciji sa sistemom događaja, pametnim zadacima, programom za planiranje zadataka (Crontab), izveštajima (Jasper Reports), omogućavaju planiranje, implementaciju i kontrolu procesa automatskog hvatanja metapodataka i složenih automatizovanih procesa na potpuno transparentan način za korisnika.

Antivirus

OpenKM se može integrisati sa većinom antivirusa. Svi binarni objekti obrađuju se antivirusnim mehanizmom, osiguravajući integritet baze i sigurnost korisnika u svakodnevnoj upotrebi dokumentacije.

Statistika i izveštaji

OpenKM sistem statistike i izveštaja sumoćan izvor informacija za administratora preko koga se kontroliše stanje u aplikaciji.

Ove informacije pomažu u donošenju odluka za uspostavljanje optimalnih vrednosti objekata u keširanju drugog nivoa, parametrizaciji resursa koje koristi DBMS i kako se oni koriste, te predviđaju probleme koji mogu nastati u budućnosti.

Kontaktirajte nas

Generalni upiti

Info management d.o.o.

Email:
email
Telefon:
+381 60 652 7255 ( Serbia )
Centrala:
Sonje marinkovic 112, 21121 Sremska Kamenica, Serbia

Serbia: Molimo nazovite +381 60 652 7255.
Radno vreme:
Ponedjeljka do Petka: 09:00 am - 19:00 pm hitne asistencije. Trenutno, danas je Sreda 18:09 pm u Sremska Kamenica, Serbia.

OpenKM u svetu:

Brazil: https://www.openkm.com.br
Ecuador: https://www.openkm.ec
France: https://www.openkm.fr
Germany: https://www.openkm.de
Greece: https://www.openkm.gr
Hungary: https://www.openkm.hu
Indonesia: https://www.openkm.id
Italy: https://www.openkm.it
Malaysia: https://www.openkm.my
México: https://www.openkm-mexico.com
Middle East: https://www.openkm.me
North Africa: https://www.openkm.me
Paraguay: https://www.openkm.com.py
Poland: https://www.openkm.pl
Portugal: https://www.openkm.pt
Romania: https://www.openkm.ro
Serbia: https://www.openkm.rs
Spain: https://www.openkm.com
USA: https://www.openkm.us