Moderna i fleksibilna arhitektura koja udovoljava današnjim IT zahtevima

Price

Cena

Servis sadrži:

Implementacija

 • Instalacija.
 • Konfiguracija.
 • DB (MySQL by default)
 • OpenKM konfigurisan kao servis.
 • Sistemski bekapi.
 • OpenKM servisi e-pošte.
 • OpenKM obaveštenja i pretplate e-poštom.
 • Pregld dokumenata
 • OCR tesseract.
 • SSL (secure extranet).
 • Clamscan antivirus.
 • Kastomizacija aplikacije sa vašim logom.

Hosting

 • 440 Gbit Bandwidth.
 • Redundant Network.
 • Juniper Routing-Technology.
 • 100 % switched network; no collision domains.
 • High Speed Access to all Internet-Uplinksg.
 • 24/7 nadgledanje.
 • Dostupnost mreže minimalno 99%
Automated Management Services

Usluge automatizovanog upravljanja

Automatizovano nadgledanje i sigurnosne kopije aplikacija, nadogradnje verzija, skaliranje resursa.

Široki pristup mreži

OpenKM Cloud servisi su dostupni sa više uređaja (uključujući računare, pametne telefone i tablete) i bilo koje lokacije sa pristupom Internetu.

Cost certainty

Sigurnost troškova

Plaćate samo za usluge u oblaku i resurse koje zapravo koristite (uključujući troškove nadogradnje sistema), olakšavajući predviđanje IT troškova.

Rapid implementation

Brza primena

OpenKM Cloud donosi brži povrat ulaganja u IT zahvaljujući ubrzanoj implementaciji i smanjenim infrastrukturnim troškovima. Za uspostavljanje i pokretanje sistema zasnovanih na oblaku je potrebno manje vremena.

Scalability

Prilagodljivost

Platforma je stvorena tako da skalira aplikaciju prema potrebi. Kompanije mogu brzo da razviju i primene nove IT mogućnosti i poslovne procese da bi ostali ispred konkurencije i držali korak sa promenama na tržištu.

Rapid elasticity

Brza elastičnost

OpenKM oblak se može brzo optimizovati prema manje ili više korisnika ili resursa kao odgovor na promenljive potrebe organizacije.

Ako želite procenu cene sistema za upravljanje dokumentima u oblaku, pošaljite obrazac za kontakt i dobićete personalizovanu podršku.

Kontaktirajte nas

Generalni upiti

OpenKM in 5 minutes!