Bądź na bieżąco, zasubskrybuj aktualności OpenKM

Trening za implementaciju sistema za upravljanje dokumentima

Ana Canteli

Napisala Ana Canteli 26. marta 2021

Na veb sajtovima gde se predstavljaju rešenja za upravljanje dokumentima (uključujući i ovaj sajt), kao i u specijalizovanim publikacijama, naići ćete na članke, brošure i vesti koji govore o benefitima i prednostima softvera za upravljanje dokumentima. Takvi DMS sistemi su značajni jer mogu koristiti bilo kojoj organizaciji, javnoj upravi ili privatnim kompanijama, bez obzira na sektor u kome posluju.

Ipak, postignuti učinak će biti direktno proporcionalan stepenu znanja koji organizacija ima po tom pitanju. Na samom početku potrebno je da organizacija utvrdi da li joj je potrebna primena sistema za elektronsko upravljanje dokumentima ili ne. Da li kompanija radi sa velikom količinom dokumenata? Da li je većina ovih dokumenata u papirnom formatu? Usporavaju li procese rada postupci ručnog upravljanja dokumentima? Kako da kompanija upravlja informacionom sigurnošću? Postavljanje ovih pitanja pokazuje da organizacija ima dovoljno svesnosti da identifikuje mogućnosti za poboljšanje ili pretnje, te da razmotri niz kvalitetnih alternativa.

Organizacija mora imati na umu da će ukoliko se ne neguje multidisciplinarno znanje, na kompaniju pre ili kasnije uticati situacije koje čine uska grla sistema. Dobra okolnost je da u tim slučajevima postoje rešenja poput outsourcinga, odnosno eksternih resursa. U OpenKM-u smo navikli da pratimo naše klijente u procesima implementacije, jer je svaka organizacija različita. Ukoliko kompanije ili javne uprave žele, možemo ponuditi naše konsultantske usluge za razvoj i prilagođavanje DMS rešenja.

Oni koji znaju malo o OpenKM platformi shvataju da naš sistem za upravljanje dokumentima ima potrebne resurse da dovrši i razvije instalaciju sa potpunom autonomijom (pogledajte https://docs.openkm.com/kcenter/). Tu su i prednosti kompatibilnosti sa mnoštvom baza podataka i transparentna integracija sa računarskim alatima koji su već primenjeni u preduzeću ili javnoj upravi. Da bismo pružili solidnije iskustvo, OpenKM akademija nudi kurseve obuke za različite grupe korisnika. Naša platforma za e-učenje upotpunjena je konsultantskim kursom stvorenim u saradnji sa Višom školom arhiva i upravljanja dokumentima Autonomnog univerziteta u Barseloni. Ovim trening programom Vaši zaposleni zaduženi za predlaganje sistema za upravljanje dokumentima imaće znanja i veštine neophodne za uspešno planiranje projekta upravljanja dokumentima.

Da biste se pridružili programu Konsultant, nepotrebno je da imate prethodno znanje iz elektronskog upravljanja dokumentima ili informacione bezbednosti. Polaznici će imati 12 nedelja da završe program obuke, kojim mogu upravljati po želji tokom tog perioda. Bićete u mogućnosti da se konsultujete i preuzmete lekcije, organizovane po modulima, vodičima, video snimcima sa objašnjenjima, pristupite bibliografiji i drugim resursima koji vas zanimaju.

Takođe, imaćete podršku specijalizovanog osoblja za upravljanje dokumentima putem vodiča.

Nakon završetka kursa, korisnici će dobiti sertifikat sa zvanjem OpenKM Consultant. Kao rezultat programa obuke, korisnici će moći da se osposobe za:

Poznavanje principa i standarda upravljanja dokumentima.

Sposobnost dizajniranja modela upravljanja dokumentima.

Sposobnost odgovaranja na pitanja o funkcionalnim i tehničkim karakteristikama OpenKM-a.

Autonomno izvode osnovne i napredne demonstracije na sistemu upravljanja dokumentima OpenKM.

Pružite obuku krajnjim korisnicima softvera OpenKM.

Podrže administratora i programera u parametrizaciji sistema za upravljanje dokumentima.

Na ovaj način, projektni menadžeri, tehničari u elektronskom upravljanju dokumentima, informacionoj sigurnosti ili prodajni izvršioci (da navedemo samo nekoliko primera), imaće osnovno znanje i teorijske koncepte upravljanja dokumentima.  Moći će da podrže poslove dizajna i primene sistema za upravljanje dokumentima, kao i kastomizovanje delova koji čine sistem upravljanja dokumentima u OpenKM.

Kontaktirajte nas i mi ćemo vam ponuditi više informacija o našoj ponudi za obuku.

Kontaktirajte nas

Generalni upiti

OpenKM in 5 minutes!