Bądź na bieżąco, zasubskrybuj aktualności OpenKM

Upravljanje osiguranjem

Ana Canteli

Napisala Ana Canteli 28. januara 2022

U svakodnevnom životu se dešavaju mnogi događaji. Neki od njih mogu biti sa značajnim negativnim uticajem, ako se ne zaustave ili ne upravljaju na pravi način. Pored toga, moramo uzeti u obzir promene koje utiču na društvo i inovativno poslovanje, a koje zahtevaju specijalizovana znanja, nove strategije, optimizaciju poslovanja osiguravača i brokera osiguranja. Ukratko, nove karakteristike i veštine za pouzdano, brzo, efikasno i efektivno rešavanje najznačajnijeg broja poslovnih scenarija i načina vršenja servisa u sektoru.

Mora se uzeti u obzir da je svaki sektor aktivnosti specifičan sa određenim događajima. Nešto se može posmatrati kao pretnja, ali se sa druge strane može se time upravljati kao izvorom mogućnosti i prednosti. Rizik 0 ne postoji; ono što se može učiniti je da se radi na smanjenju i minimizovanju opasnosti, da se određene situacije ne razvijaju u incidente, sukobe, nesreće ili čak poslovne katastrofe.

U osiguravajućim društvima upravljanje interesima osiguranika može da generiše veliki broj informacija i zahteva raznovrsnu dokumentaciju – administrativnu, fiskalnu, radnu, komercijalnu, građansku, krivičnu, itd. Pored toga, potrebno je obezbediti kvalitetnu saradnju stručnjaka, eksperata i specijalista iz veoma različitih oblasti.

Za bonitetno upravljanje svakom polisom osiguranja, koja uključuje detaljnu analizu rizika, zahteve za informacijama, ažuriranje procedure ako se bilo koji aspekt promeni, od vitalnog je značaja da imamo odgovarajući alat za upravljanje koji nam omogućava da pokrijemo sve mogućnosti.

OpenКM sistem za upravljanje dokumentima garantuje preciznu administraciju portfelja proizvoda i usluga osiguravajućeg društva. Olakšava i ubrzava upravljanje portfoliom klijenata koji je dodeljen svakom zaposlenom. Agenti ili brokeri osiguranja i klijenti ili korisnici mogu uživati u prednostima sistema elektronskog upravljanja dokumentima.

Кada je fizička distanca realnost, obezbeđivanje onlajn dokumentacije je mogućnost koju treba promovisati. Sa OpenКM-om se može kreirati onlajn radna platforma, dostupna saradnicima ili stručnjacima uključenim u obradu zahteva, koji će pristupiti funkcijama sistema koje su im potrebne. Zaposleni u osiguranju će moći da obavljaju sve poslove administracije i upravljanja dokumentima kako od kuće tako i u kancelariji. Ovo potspešuje fleksibilnost rada I produktivnost u nepredviđenim radnim uslovima u poslednje dve godine. I kupci će moći da uživaju u istim pogodnostima. Više neće biti neophodno prezentovati dokumentaciju u kancelariji ili je slati poštom.

OpenКM uključuje kompletan spektar satelitskih aplikacija koje omogućavaju da se softver za upravljanje dokumentima integriše u paket programa osiguravajućeg društva. Ako i dalje primaju sertifikovane faksove, moći će da integrišu sistem za upravljanje dokumentima sa ostalim uređajima kompanije, uključujući štampače i skenere. Ovo značajno doprinosi implementaciji kancelarije bez papira u kompaniji.

Nije neprijatnost ako je potrebno dobiti potpisanu dokumentaciju. OpenКM upravlja svim vrstama elektronskih potpisa sa digitalnim sertifikatom, uključujući biometrijski digitalni potpis. Putem automatskih zadataka i mehanizma toka posla, poslovni procesi se pojednostavljuju, obnavljajući kontinuirano poboljšanje entiteta u svakom ciklusu. Ovo je još jedna od prednosti koje pruža OpenКM softver za upravljanje dokumentima. Кonfiguracija sistema je 100% prilagodljiva, što garantuje povrat investicije u svim uslovima i dugoročnu amortizaciju instalacije. Takođe je skalabilan, kako na nivou spremišta, tako i na nivou broja korisnika.

Pretpostavimo da agenti osiguranja i brokeri primaju ili razmenjuju dokumentaciju putem e-pošte sa svojim klijentima ili trećim licima. U tom slučaju može biti interesantno uključiti arhivu e-pošte u uobičajeno upravljanje dokumentima osiguravača. To je funkcionalnost uključena kao standard u sistem, olakšavajući zadatke e-otkrivanja. U slučaju sukoba ili sudskog spora, precizna e-pošta se može stalno preuzeti.

Кao što vidite, OpenКM se može proširiti tamo gde je kompaniji potrebno. Da bismo olakšali prihvatanje i korišćenje sistema za upravljanje dokumentima, kreirali smo OpenКM akademiju. Na ovoj platformi za e-učenje svaki korisnik može pronaći kurs obuke koji odgovara njegovim potrebama.

Ako vam je potreban sistem za upravljanje dokumentima da biste upravljali proizvodima i uslugama vaše kompanije u vašem portfoliju klijenata, ponudite solventno, moderno i efikasno korisničko iskustvo, zatražite personalizovanu onlajn demonstraciju.

Kontaktirajte nas

Generalni upiti

OpenKM in 5 minutes!