Proširite OpenKM funkcionalnosti

Elektronsko fakturisanje

OpenKM sadrži modul za e-fakturisanje koji povlači fakture „kml“ u formatu za njihovo čuvanje u sistemu, a takođe omogućava i druge funkcije kao što su provera fakture digitalnim potpisom, preuzimanje u PDF formatu ili slanje obaveštenja.

Šta je e-fakturisanje?

E-fakturisanje je digitalna verzija, zakonski ekvivalentna tradicionalnim fakturama u papirnoj formi. Po svojoj prirodi, elektronske fakture mogu se skladištiti, upravljati i razmenjivati elektronskim ili digitalnim putem.

Da bi e-fakturisanje bilo validno, mora se upotpuniti e-potpisom, čime se eliminiše faktura na papiru.

U zemljama gde ih zakon podržava, validnost e-fakturisanje potpuno je ista kao i tradicionalna faktura na papiru, a zahvaljujući digitalnom potpisu koji uključuje integritet i visok nivo sledljivosti, pravno se smatra obavezujućim dokumentom i ne trebaju dodatni dokaz ili potvrda o njihovom vlastitom postojanju.

Elektronska faktura se realizuje u dve faze:

  • Račun se kreira i čuva u datoteci podataka.
  • Zatim nastavlja se sa potpisivanjem digitalne potvrde pošiljaoca, šifrira se sadržaj fakture i dodaje mu digitalni pečat.
Electronic Invoicing

U zavisnosti od veličine kompanije i obima prodaje, ušteda na upravljanju elektronskim fakturisanjem (izdavanje, slanje, primanje, skladištenje, pretraga, potpis, povraćaj, plaćanje) može varirati između 40% i 80%.

Kontaktirajte nas

Generalni upiti

OpenKM in 5 minutes!