Proširite OpenKM funkcionalnosti

Elektronsko fakturisanje

OpenKM sadrži modul za e-fakturisanje koji povlači fakture „kml“ u formatu za njihovo čuvanje u sistemu, a takođe omogućava i druge funkcije kao što su provera fakture digitalnim potpisom, preuzimanje u PDF formatu ili slanje obaveštenja.

Šta je e-fakturisanje?

E-fakturisanje je digitalna verzija, zakonski ekvivalentna tradicionalnim fakturama u papirnoj formi. Po svojoj prirodi, elektronske fakture mogu se skladištiti, upravljati i razmenjivati elektronskim ili digitalnim putem.

Da bi e-fakturisanje bilo validno, mora se upotpuniti e-potpisom, čime se eliminiše faktura na papiru.

U zemljama gde ih zakon podržava, validnost e-fakturisanje potpuno je ista kao i tradicionalna faktura na papiru, a zahvaljujući digitalnom potpisu koji uključuje integritet i visok nivo sledljivosti, pravno se smatra obavezujućim dokumentom i ne trebaju dodatni dokaz ili potvrda o njihovom vlastitom postojanju.

Elektronska faktura se realizuje u dve faze:

  • Račun se kreira i čuva u datoteci podataka.
  • Zatim nastavlja se sa potpisivanjem digitalne potvrde pošiljaoca, šifrira se sadržaj fakture i dodaje mu digitalni pečat.
Electronic Invoicing

U zavisnosti od veličine kompanije i obima prodaje, ušteda na upravljanju elektronskim fakturisanjem (izdavanje, slanje, primanje, skladištenje, pretraga, potpis, povraćaj, plaćanje) može varirati između 40% i 80%.

Kontaktirajte nas

Generalni upiti

Info management d.o.o.

Email:
email
Telefon:
+381 60 652 7255 ( Serbia )
Centrala:
Sonje marinkovic 112, 21121 Sremska Kamenica, Serbia

Serbia: Molimo nazovite +381 60 652 7255.
Radno vreme:
Ponedjeljka do Petka: 09:00 am - 19:00 pm hitne asistencije. Trenutno, danas je Petak 21:22 pm u Sremska Kamenica, Serbia.

OpenKM u svetu:

Brazil: https://www.openkm.com.br
Ecuador: https://www.openkm.ec
France: https://www.openkm.fr
Germany: https://www.openkm.de
Greece: https://www.openkm.gr
Hungary: https://www.openkm.hu
Indonesia: https://www.openkm.id
Italy: https://www.openkm.it
Malaysia: https://www.openkm.my
México: https://www.openkm-mexico.com
Middle East: https://www.openkm.me
North Africa: https://www.openkm.me
Paraguay: https://www.openkm.com.py
Poland: https://www.openkm.pl
Portugal: https://www.openkm.pt
Romania: https://www.openkm.ro
Serbia: https://www.openkm.rs
Spain: https://www.openkm.com
USA: https://www.openkm.us