Proširite OpenKM funkcionalnosti

Multi-tenant

Obično je OpenKM konfigurisan kao okruženje s jednom instancom za jednu kompaniju. Ukoliko više kompanija želi da ima svoju OpenKM instancu na istom servru, postoje opcije.

Moguće je pokrenuti više OpenKM instanci na istom serveru, odvajajući baze podataka sadržaja i kreirajući prilagođena okruženja klijenata. Neke prednosti su:

 • Deljenje troškova servera na više korisnika.
 • Deljenje troškova podrške.

Multi-zakup omogućava da se na jednom serveru i OpenKM instanci postavi više nezavisnih kompanija. Glavna instanca je logički podeljena tako da će svaka kompanija pristupati samo svojoj zasebnoj instanci OpenKM-a.

Podrška pruža

 • Omogućavanje Multitenant moda.
 • Upravljanje kompanijama korisnicima.
 • Delegirana administracija.
 • Prilagđavanja radnog okruženja kompanije korisnika.
 • Usmeravanje sadržaja kompanije korisnika.

Super korisnik „okmAdmin“ ima pristup kompletnom okruženju. Kompanijama upravlja super „okmAdmin“ pomoću Konzole za kompanije korisnike.

Jednom kada se kompanija korisnik kreira i omogući, tada se administrator kompanije korisnika može prijaviti na OpenKM instancu i pristupiti oblasti Administracije za tu kompaniju.

Trenutno dostupne funkcije administratora

 • Upravljanje korisnicima sistema.
 • Upravljanje grupama korisnika.
 • Upravljanje kategorijama.
 • Uvoz.
 • Izvoz.
 • Informacioni sistem.
 • Pretraživač nodova.
 • Prilagođavanje kompanija korisnika.

Kompanijama korisnicima se pruža mogućnost prilagođavanja OpenKMokruženja, uključujući modele, tokove rada i korisničko okruženje veb klijenta.

Fizički sadržaj svake kompanije korisnika čuva se u zasebnom direktoriju. Ovo takođe omogućava precizno korišćenje fizičkog diska, merenjem diska koji se koristi na lokaciji.

Izrada sigurnosnih kopija i vraćanje

Budući da sve kompanije korisnici imaju istu šemu baze podataka, koraci za izradu sigurnosnih kopija i obnavljanje su slični jednostavnom postupku izrade rezervnih kopija.

Kontaktirajte nas

Generalni upiti